Zadanie 36 – Dla przyszłych chirurgów

1024px-Coronary_artery_bypass_surgery_Image_657B-PH

Źródło

Kardioplegia jest czasowym zatrzymaniem akcji serca za pomocą środków farmakologicznych i temperatury. Najczęściej w tym celu jest podawany zimny płyn zawierający potas, który pozwala na zatrzymanie serca w rozkurczu. Hipotermia jest osiągana dzięki podłączeniu pacjenta do maszyny, która rozprowadza i natlenowuje krew omijając sercem jednocześnie ją chłodząc. Powyższe zabiegi pozwalają przeprowadzać zabiegi na otwartym sercu, które mogą trwać nawet do kilkunastu godzin.

Wyjaśnij znaczenie poniższych działań dla ochrony serca przed skutkami niedotlenienia podczas długich zabiegów:

  1. Podanie roztworu zawierającego potas:
  2. Obniżenie temperatury ciała pacjenta do około 28 stopni Celcjusza: