Kategoria: Projektowanie doświadczeń

Zadanie 14 – Kolorowa hortensja

Uczniowie postanowili przeprowadzić doświadczenie. Próba kontrolna Próba badawcza A Próba badawcza B Kwiat hortensji umieszczony w zlewce wypełnionej wodą destylowaną. Kwiat hortensji umieszczony w zlewce wypełnionej roztworem octu. Kwiat hortensji umieszczony w zlewce wypełnionej roztworem sody oczyszczonej. Obserwacja: Kwiat hortensji z próby badawczej A zmienił kolor na różowoczerwony, kwiat hortensji z próby badawczej B –

Czytaj dalej

Zadanie 6 -Piroliza

Termin piroliza (połączenie greckich słów πῦρ – ogieo i λύσις – rozkład) oznacza rozkład cząsteczek związku chemicznego pod wpływem podwyższonej temperatury bez obecności tlenu lub innego czynnika utleniającego. Zazwyczaj w czasie procesu pirolizy następuje rozkład złożonych związków chemicznych do związków o mniejszej masie cząsteczkowej. Procesowi pirolizy mogą byd poddawane zarówno materiały organiczne (np. węgiel, biomasa,odpady),

Czytaj dalej