Kategoria: Budowa komórki

Zadanie 39 – Teoria endosymbiozy

Teoria endosymbiozy stanowi, że mitochondria i chloroplasty powstały w wyniku fagocytozy wolno żyjących bakterii przez komórki eukariotyczne. Zamiast zostać strawione zaczęły funkcjonować jako endosymbionty i z czasem zostały przekształcone w organella komórkowe. Podaj 3 argumenty świadczące o bakteryjnym pochodzeniu mitochondriów i chloroplastów. Uzasadnij, że mitochondria i chloroplasty są organellami półautonomicznymi.  

Pewniaki maturalne – 3 zagadnienia z działu „Komórka”, które powtarzają się na maturze

Nowa matura jest wymagająca – trzeba sprawnie łączyć informacje z różnych działów, skutecznie korzystać z informacji zawartych w informacjach wprowadzających do zadań i precyzyjnie formułować odpowiedzi. Przy dużej ilości trudnych zadań warto ułatwić sobie rozwiązywanie arkusza tam gdzie tylko się da – poniżej kilka zagadnień, które co jakiś czas powtarzają się na egzaminie. Zagadnienie 1: Komórka

Czytaj dalej

Zadanie 23 – Peroksysomy

Rośliny oleiste to grupa gatunków roślin przemysłowych, uprawianych ze względu na wysoką zawartość tłuszczu. Tłuszcze (w 90% są to kwasy tłuszczowe) stanowią u roślin użytkowanych jako oleiste ponad 15% suchej masy nasion i owoców.                             Rośliny oleiste uprawa i zastosowanie. Red. Wojciech Budzyński i Tadeusz Zając. PWRiL, Poznań 2010

Zadanie 21 – Układ endomembran

W komórkach eukariotycznych różne błony tworzą układ błon wewnątrzkomórkowych, czyli układ endomembran. (…) błony dzielą wnętrze komórki na przedziały takie jak jądro, siateczka śródplazmatyczna, układ Golgiego, pęcherzyki i wakuole. Do układu endomembran należy również błona komórkowa, pomimo, iż nie znajduje się wewnątrz komórki, uczestniczy w jego funkcjonowaniu. Wyjaśnij w jaki sposób błona komórkowa uczestniczy w

Czytaj dalej

Zadanie 20 – Komórka w roztworze

Komórki umieszczone w roztworach o różnych stężeniach będą ulegały różnym procesom. Roztwór hipertoniczny to taki w którym stężenie substancji rozpuszczonych jest większe niż w komórce, roztwór hipertoniczny to taki w którym stężenie substancji jest niższe niż w komórce. Co się stanie z erytrocytem umieszczonym w roztworze hipotonicznym? Jakie zjawisko zajdzie po umieszczeniu komórki roślinnej w

Czytaj dalej

Zadanie 18 – Nowotwory

Nowotwór to nieprawidłowa tkanka powstająca z jednej „chorej” komórki organizmu. Rośnie ona w wyniku niekontrolowanych podziałów komórek, połączonych z jednoczesnym zaburzeniem różnicowania się powstających komórek. Organizm traci kontrolę nad procesem namnażania się komórek w wyniku mutacji różnych genów, które kodują białka pełniące istotną rolę w cyklu komórkowym. Geny takie nazywamy protoonkogenami i  antyonkogenami.

Zadanie 17 – Plazmodesmy

Edward Tangl, w Czerniowcach, w roku 1879 odkrył połączenia cytoplazmatyczne między komórkami i już wtedy zwracał uwagę na ich rolę w przemieszczaniu się substancji między tymi komórkami, co wskazywało na brak całkowitej autonomii komórek roślinnych (…) W 1901 roku Edward Strasburger nazwał te połączenia plazmodesmami. W chwili obecnej wiemy znacznie więcej na temat plazmodesm, ale

Czytaj dalej