Autor: ania

Zadanie 4 – Nawozy azotowe

Spośród wszystkich nawozów mineralnych największe znaczenia mają nawozy azotowe. Powodują wzrost plonowania roślin oraz masy zielonej. Na opakowaniach znajdują się dokładne informacje odnośnie dawek, które należy stosować. Wyjaśnij jakie skutki dla rośliny może mieć stosowanie nawozów w zbyt dużych stężeniach. W odpowiedzi uwzględnij właściwości gleby nawożonej zbyt dużymi dawkami azotanów oraz zachodzący proces. Wyjaśnij do

Czytaj dalej

Zadanie 3 – Związki wysokoenergetyczne

  Na schemacie przedstawiono nukleotyd adeninowy, który stanowi nośnik energii chemicznej używanej podczas procesów metabolicznych zachodzących w komórce. Powstaje w wyniku fosforylacji, zachodzącej na przykład podczas oddychania  tlenowego i fotosyntezy. Napisz nazwę tego związku oraz wymień jego 3 składowe. W jakich innych makrocząsteczkach występuje adenina? Wymień 3 rodzaje fosforylacji i określi ich dokładną lokalizację w

Czytaj dalej

Zadanie 2 – Hemoglobina

Hemoglobina (Hb) jest metaloproteiną. Białko to stanowi 95% suchej masy erytrocytów, bardzo słabo rozpuszcza się w wodzie, a dużo lepiej w słabych zasadach. Do najważniejszych jej zadań należy przenoszenie tlenu. Hb składa się z czterech polipeptydowych łańcuchów globinowych. Do każdego z nich przyłączony jest osobnym wiązaniem koordynacyjnym hem. W cząsteczce hemoglobiny znajdują się dwa łańcuchy

Czytaj dalej

Zadanie 1 – Woda

Woda jest najbardziej rozpowszechnionym, a zarazem najważniejszym związkiem chemicznym na naszej planecie. To jedyna substancja występująca w trzech stanach skupienia. Woda, jako ciecz i lód, pokrywa 70% powierzchni Ziemi, a jako para wodna jest istotnym składnikiem otaczającej atmosfery. Odgrywa ogromną rolę w przyrodzie. Jest niezbędna do procesów życiowych organizmów żywych i roślin m.in. w procesie

Czytaj dalej