Autor: ania

Zadanie 34 – Gdzie ryby zimują

Źródło Zasadą jest, że ryby żyjące w wodach zimnych, np. górskich, w zimie tylko nieznacznie zmniejszają swoją aktywność, natomiast ryby jeziorne w okresie zimy słabiej żerują, a nawet przestają pobierać pokarm. (…) Ryby na ogół lepiej znoszą wodę zimniejszą niż ciepłą. Większość europejskich gatunków ryb nie wytrzymuje temperatury wody powyżej 35ºC. Dla europejskich ryb łososiowatych

Czytaj dalej

Zadanie 33 – Fotosynteza

Powyższy schemat przedstawia uproszczony przebieg fotosyntezy. Na podstawie schematu i własnej wiedzy odpowiedz na pytania. Jednym z produktów fotosyntezy jest tlen. Napisz w wyniku działania którego fotosystemu powstaje. Związek X jest akceptorem dwutlenku węgla w cyklu Calvina. Podaj jego nazwę. Wymień składniki siły asymilacyjnej niezbędne do zajścia fazy ciemnej. Który z etapów cyku Calvina nie

Czytaj dalej

Zadanie 32 – Oddychanie beztlenowe

Oddychanie beztlenowe zachodzące zgodnie z powyższym schematem jest jedynym źródłem energii dla pracujących mięśni. Gdzie zachodzą powyższe reakcje? Wyjaśnij w jakim celu zachodzi przemiana pirogronianu do mleczanu, pomimo, że w tym procesie komórka nie uzyskuje ATP. Co się dzieje w powstałym kwasem mlekowym? W odpowiedzi uwzględnij nazwę przemiany, której ulega oraz jej lokalizację.

Zadanie 31 – Fosforylacja

Fosforylacja jest procesem przyłączania reszty fosforanowej do dowolnego związku chemicznego. Reakcje te są katalizowana przez kinazy. Jest jednym z mechanizmów regulacji aktywności enzymów, jej szczególnymi przykładami jest powstawanie związków wysokie energetycznych, na przykład ATP. Wyróżniamy 3 rodzaje fosforylacji. Podaj ich nazwy oraz ich lokalizację. Podaj nazwę związku, poza ATP, który w formie ufosforylowanej jest źródłem

Czytaj dalej

Zadanie 29 – Aktywność enzymów a pH

W ludzkim organizmie działa wiele enzymów. Niektóre z nich bardzo różnią się pH w którym spełniają swoją rolę. Dopasuj enzymu do optymalnego dla nich pH i miejsca działania. Lokalizacje: żołądek, jama ustna, dwunastnica, lizosomy Amylaza Pepsyna Trypsyna Enzymy lizosomalne pH: 2; 4.5; 7; 8 Lokalizacje: żołądek, jama ustna, dwunastnica, lizosomy 2.  W lizosomach panuje niższe

Czytaj dalej

Zadanie 28 – Stała Michaelisa

Stała Michaelisa (Km) to takie stężenie substratu przy którym szybkość reakcji enzymatycznej osiąga połowę swojej szybkości maksymalnej. Określa powinowactwo enzymu do substratu. Im większa stała Michaelisa tym powinowactwo enzymu do substratu jest większe/mniejsze. Jednostką w której jest wyrażona stała Km jest mol/l / mol/min Stała Michaelisa zależy/nie zależy od stężenia substratu.

Zadanie 27 – Oddychanie komórkowe

Oddychanie komórkowe to wieloetapowy biochemiczny proces utleniania związków organicznych prowadzący do wytworzenia  ATP, które może dostarczać energii do innych reakcji zachodzących w komórce. Substratem w reakcjach oddychania wewnątrz komórkowego może być wiele związków organicznych, jednak najczęściej jest to glukoza. Podaj kolejne etapy oddychania komórkowego wraz z głównymi substratami i produktami. Określ dokładną lokalizację ich zachodzenia

Czytaj dalej

Zadanie 26 – Przemiany azotowe

  Zwierzęta urykoteliczne to organizmy wydalające azot powstający w procesach metabolicznych w postaci kwasu moczowego. Jest on bardzo mało toksyczny, ale do jego syntezy jest niezbędne dostarczenie dużej ilości energii. Uzasadnij, że u wymienionych zwierząt wydalanie kwasu moczowego jest przystosowaniem do trybu lub środowiska życia. Zwierzęta pustynne wydalają kwas moczowy ponieważ: Ptaki wydalają kwas moczowy,

Czytaj dalej

Zadanie 25 – Enzymy

Wymień klasy enzymów i wyjaśnij jakie reakcje katalizują. Do której z wyżej wymienionych klas enzymów należą enzymy trawienne? Kinazy są to enzymy katalizujące przenoszenie grup fosforanowych.  Do której klasy enzymów należą? W których etapach oddychania tlenowego biorą udział kinazy? Źródło grafiki